BIURO PLGR

 

Stowarzyszenie Północnokaszubska

Lokalna Grupa Rybacka

   
ul. Portowa 15
84-120 Władysławowo
   
tel. kom: +48 722 224 585
e-mail:biuro@plgr.pl

Biuro czynne

pon - pt 7.30 - 15.30

Wystawa czynna

pon - pt 8.00 - 15.00

NIP: 587-167-69-38

BANK SPÓŁDZIELCZY w KROKOWEJ
58 8349 0002 0035 2457 2000 0010 

darmowe statystyki stron

NEWSLETTER

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o aktualnych wydarzeniach zostaw nam swój adres mailowy

Język

Nabór wniosków o dofinansowanie!

 

Szanowni Państwo, w dniu 08.04.02107 na naszej stronie pojawiły się ogłoszenia do kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie.

 

Tym razem środki finansowe pozyskać będzie można w ramach dwóch funduszy: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

 

Ogłoszenia oraz załączniki do poszczególnych konkursów dostępne są w zakładce „nabory wniosków”


Poniżej przedstawiamy ogólny harmonogram konkursów oraz alokację przewidzianą na dane przedsięwzięcie.

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014– 2020 - nabory
1. Przedsięwzięcie 2.1.1 Działania promocyjne oraz współpraca na rzecz budowy marki w oparciu o specyfikę obszaru.
Beneficjenci: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną
Alokacja: 200 000,00 zł
Termin naboru: 24.04.2017 – 19.05.2017 r.
2. Przedsięwzięcie 1.5.1 Wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, w tym szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem
Beneficjenci: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną
Alokacja: 250 000,00 zł
Termin naboru: 24.04.2017 – 19.05.2017 r.
3. Przedsięwzięcie 2.2.2 Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm na obszarze (rozwój)
Alokacja: 1 100 000,00 zł
Beneficjenci: mikro i małe przedsiębiorstwa
Termin naboru: 24.04.2017 – 19.05.2017 r.
4. Przedsięwzięcie 2.2.2 Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm na obszarze (premia) – osoby fizyczne
Alokacja: 1 100 000,00 zł
Termin naboru: 24.04.2017 – 19.05.2017 r.
5. Przedsięwzięcie 2.4.1 Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne
Beneficjenci: porozumienia mikro i małych przedsiębiorstw
Alokacja: 200 000,00 zł
Termin naboru: 24.04.2017 – 19.05.2017 r.
 

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 2014-2020  - nabory
1. Przedsięwzięcie 1.3.4 Promowanie dziedzictwa rybackiego
Alokacja: 150 000,00 zł
Beneficjenci: sektor publiczny oraz organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną
Termin naboru: 24.04.2017 – 19.05.2017 r.
2. Przedsięwzięcie 1.5.2 Edukacja morska i żeglarska na obszarze PLGR
Alokacja: 300 000,00 zł
Beneficjenci: sektor publiczny, w tym publiczne: szkoły podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne
Termin naboru: 24.04.2017 – 19.05.2017 r.

 

Ponownie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę aby przy opracowaniu wniosku uważnie zaplanować, zmierzyć i wykazać osiąganie rezultatów swoich przedsięwzięć.

 

Dodatkowo prosimy pamiętać o wymogach związanych z realizacją projektów w ramach nowej LSR. Istotne dla wnioskodawców zagadnienia w wielu przypadkach znajdują wyjaśnienie w wytycznych instytucji zarządzającej lub pośredniczącej, które na bieżąco zamieszczamy na naszej stronie internetowej w zakładce „pytania i odpowiedzi”. Pomocne będą także organizowane przez Biuro PLGR szkolenia oraz doradztwo, do udziału w których serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach konkursów.

OBECNIE REALIZUJEMY:

 

Wystawa Multimedialna "Praca Rybaka"

http://www.plgr.pl/PL/aktualnosci/wiecej/377.html

 

Udostępnianie sali w Centrum MERK

http://www.plgr.pl/PL/aktualnosci/wiecej/428.html

 

Konsultacje Prawne w PLGR

http://www.plgr.pl/PL/aktualnosci/wiecej/504.html

Północny Szlak Rybacki


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"